nuôi lô miễn phí


Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 3 Ngày


Nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày chuẩn xác

Nuôi dàn đề  20 số khung 3 ngày hôm nay sẽ giúp các bạn tìm dàn đề để nuôi trong vòng 3 ngày. Với chuyên mục này chúng tôi hi vọng anh chị em sẽ có một nơi uy tín để theo mỗi ngày, các chuyên gia của trang nuôi lô sẽ cố gắng tìm dàn đặc biệt với tỷ lệ chính xác nhất giúp anh em vào bờ an toàn.


Nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày

Dàn đề 20 quân số khung 3 ngày chuẩn

Dàn đề 20 con số là số lượng con số để chơi đề mà chúng tôi cung cấp tương đối hợp lí với anh em muốn chơi dàn đặc biệt 20 quân số. Dưới đây là kết quả dự đoán giải đặc biệt mỗi ngày của chúng tôi. Hy vọng chúng tôi sẽ giúp anh em chơi để có thể ăn mỗi ngày.
Xem thêm >>> nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày

Dàn đặc biệt 20 số nuôi khung 3 ngày bất bại

+ Dàn đề ngày 05/12/ – 07/12/2021: 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 kết quả: Chờ kết quả
+ Dàn đề ngày 02/12/ – 04/12/2021: 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 29/11/ – 01/12/2021: 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 28/11/ – 30/11/2021: 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 kết quả: Ăn đề 88 ngày 1
+ Dàn đề ngày 25/11/ – 27/11/2021: 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 kết quả: Ăn đề 24 ngày 3
+ Dàn đề ngày 24/11/ – 26/11/2021: 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 kết quả: Ăn đề 56 ngày 1
+ Dàn đề ngày 22/11/ – 24/11/2021: 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 kết quả: Ăn đề 80 ngày 2
+ Dàn đề ngày 20/11/ – 22/11/2021: 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 kết quả: Ăn đề 79 ngày 2
+ Dàn đề ngày 17/11/ – 19/11/2021: 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 14/11/ – 16/11/2021: 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09 kết quả: Ăn đề 05 ngày 3
+ Dàn đề ngày 12/11/ – 14/11/2021: 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09 kết quả: Ăn đề 30 ngày 2
+ Dàn đề ngày 10/11/ – 12/11/2021: 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 kết quả: Ăn đề 22 ngày 2
+ Dàn đề ngày 07/11/ – 09/11/2021: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 04/11/ – 06/11/2021: 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 kết quả: Ăn đề 21 ngày 3
+ Dàn đề ngày 01/11/ – 03/11/2021: 70-717-2-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 31/10/ – 02/11/2021: 70-717-2-73-74-75-76-77-78-79-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 kết quả: Ăn đề 98 ngày 1
+ Dàn đề ngày 28/10/ – 30/10/2021: 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 25/10/ – 27/10/2021: 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 22/10/ – 24/10/2021: 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 19/10/ – 21/10/2021: 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 18/10/ – 20/10/2021: 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 kết quả: Ăn đề 09 ngày 1
+ Dàn đề ngày 15/10/ – 17/10/2021: 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 12/10/ – 14/10/2021: 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 09/10/ – 11/10/2021: 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 06/10/ – 08/10/2021: 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 05/10/ – 07/10/2021: 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09 kết quả: Ăn đề 67 ngày 1
+ Dàn đề ngày 04/10/ – 06/10/2021: 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09 kết quả: Ăn đề 47 ngày 1
+ Dàn đề ngày 03/10/ – 05/10/2021: 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09 kết quả: Ăn đề 81 ngày 1
+ Dàn đề ngày 30/09/ – 02/10/2021: 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 29/09/ – 01/10/2021: 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 kết quả: Ăn đề 77 ngày 1
+ Dàn đề ngày 26/09/ – 28/09/2021: 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 kết quả: Ăn đề 34 ngày 3
+ Dàn đề ngày 23/09/ – 25/09/2021: 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 kết quả: Ăn đề 08 ngày 3
+ Dàn đề ngày 22/09/ – 24/09/2021: 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 kết quả: Ăn đề 73 ngày 1
+ Dàn đề ngày 19/09/ – 21/09/2021: 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 16/09/ – 18/09/2021: 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 13/09/ – 15/09/2021: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 12/09/ – 14/09/2021: 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 kết quả: Ăn đề 49 ngày 1
+ Dàn đề ngày 09/09/ – 11/09/2021: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 06/09/ – 08/09/2021: 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 03/09/ – 05/09/2021: 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 01/09/ – 03/09/2021: 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 kết quả: Ăn đề 64 ngày 2
+ Dàn đề ngày 31/08/ – 02/09/2021: 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 kết quả: Ăn đề 20 ngày 1
+ Dàn đề ngày 28/08/ – 30/08/2021: 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 27/08/ – 29/08/2021: 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 kết quả: Ăn đề 59 ngày 1
+ Dàn đề ngày 25/08/ – 27/08/2021: 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 kết quả: Ăn đề 78 ngày 2
+ Dàn đề ngày 22/08/ – 24/08/2021: 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 kết quả: Trượt
+ Dàn đề ngày 20/08/ – 22/08/2021: 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 kết quả: Ăn đề 57 ngày 2

Dàn đề 20 số khung 3 ngày đẹp nhất chỉ có tại nuoilomienphi.com với tỷ lệ ăn đề lên tới 98%, còn chờ gì nữa mà không lấy số chơi ngay hôm nay để mang tiền về nhà chúc các bạn luôn may mắn.

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 2 Ngày Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 2 Ngày
Nuôi Lô Song Thủ Khung 2 Ngày Nuôi Lô Song Thủ Khung 2 Ngày
Nuôi Lô Kép Khung 2 Ngày Bất Bại Nuôi Lô Kép Khung 2 Ngày Bất Bại
Nuôi Lô Song Thủ Khung 3 Ngày Nuôi Lô Song Thủ Khung 3 Ngày
Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Đẹp Nhất Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Đẹp Nhất
Nuôi Đầu Đuôi Đặc Biệt Khung 3 Ngày Nuôi Đầu Đuôi Đặc Biệt Khung 3 Ngày
Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 5 Ngày Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 5 Ngày
Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày


© By 2021 Nuôi Lô Miễn Phí

Bản quyền thuộc về NuoiLoMienPhi.Com
Soi Cầu 247 | Soi Cầu 88 | Nuôi Lô Khung